Rozliczenia z NFZ

Realizujemy usługi w zakresie rozliczania kontraktów z NFZ. Analizujemy działalność placówki i dopasowujemy zakres usług do jej potrzeb. Zakresy można podzielić w następujący sposób:

 1. Nadzór nad systemem rozliczeń z NFZ dla umów POZ i AOS
 • Zaczytywanie nowych umów elektronicznych i aneksów,
 • Cykliczna wysyłka zestawów świadczeń,
 • Zaczytywanie raportów zwrotnych walidacji świadczeń,
 • Przygotowanie i zaczytywanie raportów zwrotnych weryfikacji świadczeń,
 • Konsultacje z personelem medycznym w kwestii poprawy błędnych i nierozliczonych świadczeń,
 • Monitorowanie wykonania umowy do limitu,
 • Naliczanie na Portalu Świadczeniodawcy i zaczytywanie szablonów rachunków,
 • Wystawianie dokumentów (faktury i korekty) dla NFZ oraz księgowości.
 1. Nadzór nad poprawnością raportowania kolejek oczekujących
 • Wysyłka raportów pierwszego wolnego terminu,
 • Wysyłka raportów kolejek oczekujących,
 • Monitorowanie nieprawidłowości w kolejkach oczekujących i systemie KOLCE (pacjenci nieskreśleni w terminie),
 • Konsultacje z personelem medycznym w kwestii poprawy błędnych kolejek.
 1. Obsługa części administracyjnej Portalu Świadczeniodawcy
 • Generowanie pul recept,
 • Administracja dostępem do systemów: Portal Świadczeniodawcy, eWUŚ i DiLO,
 • Obsługa plików technicznych NFZ,
 • Zmiany w zakresie personelu na Portalu Potencjału (zmiany w zatrudnieniu, harmonogram pracy) i zgłaszanie aneksów.
 1. Dodatkowe raporty
 • Raporty o wykonaniu świadczeń przez pracowników.

Cena: do ustalenia